voor financiële en belastingzaken

Boekhouder Heerhugowaard

voor inboeken administratie, aangifte btw aangifte, inkomstenbelasting ondernemer en beantwoorden van al uw vragen op mijn vakgebied.

Welke diensten kan ik voor u uitvoeren?

Diensten:


Als eigenaar van een onderneming heeft u net als elke andere ondernemer de administratieve verplichtingen die daarbij horen. Veel ondernemers zien deze verplichting als een grote last.

Kosten in Balans begrijpt als geen ander dat u zich liever bezighoudt met het verkopen van uw product/dienst. Daarom wil ik deze “last” graag van u overnemen.

Een kleine greep uit het dienstenpakket van Kosten in Balans op het gebied van de boekhouding:

 1. Boekhoudkundige verwerking van uw financiële administratie (Facturatie, crediteuren- debiteuren- kas/bank en grootboekadministratie);
 2. Wegwerken van achterstanden/puinhopen in uw administratie;
 3. Tussentijdse maand/kwartaal/jaarrapportages en analyses;
 4. U kunt uw gehele facturatieproces aan mij uitbesteden of bijvoorbeeld het uitwerken van offertes;
 5. Advisering met betrekking tot (de invulling van) uw boekhouding;
 6. Samenstellen jaarcijfers incl. desgewenst analyses en kengetallen.
 7. PGB budget administratie of beheer.

Mijn diensten op fiscaal vlak:

 1. Belastingaangiftes, denk hierbij aan:
  • Aangifte Omzetbelasting
  • Aangifte Inkomstenbelasting voor particulieren;
  • Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers.
 2. Bezwaar- en beroepsprocedures;
 3. Advisering met betrekking tot uw fiscale positie en hoe deze te optimaliseren.

Begeleiding van startende ondernemers:
Voor veel startende ondernemers komt er bij een nieuwe onderneming een hoop kijken. Zo ook de boekhouding en belastingaangiftes. Met de unieke startersbegeleiding zetten we samen de eerste stappen. Of u nu uw boekhouding en aangiftes compleet wilt uitbesteden, zelf de vinger aan de pols wilt houden of alleen maar op weg geholpen wilt worden. Dit alles is mogelijk. Neem gerust contact met mij op om te kijken wat de mogelijkheden zijn

Voor informatie over mijn tarieven kunt u hier klikken. Om een afspraak te maken kunt u contact met mij opnemen via de email kosteninbalans@gmail.com


Hieronder alvast een lijst van gegevens die wij van u nodig hebben als wij samen uw kosten in balans gaan brengen

▪ Inkoopfacturen op chronologische volgorde
▪ Verkoopfacturen op nummer
▪ Contant betaalde bonnen op chronologische volgorde (eventueel kasboek)
▪ Eventuele administratie van de zakelijk gereden kilometers met privéauto
▪ Eventuele administratie van zakelijke uren (t.b.v. urencriterium met bijbehorende ondernemersaftrek)
▪ Aanslagen, aangiften en correspondentie Belastingdienst
▪ Download bankafschriften en/of papieren bankafschriften op chronologische volgorde

Bij aanvang van onze werkzaamheden hebben we verder algemene informatie van uw bedrijf nodig, zoals:
▪ Kopie paspoort/rijbewijs
▪ Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
▪ Kopie firmacontract
▪ Kopie oude jaarstukken
▪ Kopie oude aangiften Inkomstenbelasting
▪ Kopie oude aangiften Omzetbelasting
▪ Kopie VAR-verklaring

▪ Uw contactgegevens zoals uw naam en adres, telefoonnummers, e-mail, website, etc.

Ook een kopie van eventuele bewijsstukken van blijvend belang zouden wij graag ontvangen, zoals:
▪ Kopie Huur / verhuurovereenkomsten
▪ Kopie van kredietovereenkomsten met uw bank
▪ Kopie van eventuele andere leningovereenkomsten
▪ Kopie van leaseovereenkomsten
▪ Overzicht verzekeringen (zakelijk en privé)
▪ Pensioenovereenkomst
▪ Controlerapporten Belastingdienst
▪ Fiscale nummers van u en eventueel uw partner.

Om onze lage tarieven te kunnen blijven hanteren is het noodzakelijk dat de documenten periodiek ordentelijk bij ons aangeleverd worden.

Dit zou b.v. op onderstaande wijze kunnen gebeuren:
1. Gebruik een zakelijke bankrekening. Betaal uw privé-uitgaven van uw privérekening;
2. Koop een ordner en voeg in ieder geval tabbladen toe met de namen: bank, inkopen, verkopen, kas;
3. Verwerk de kasmutaties in een overzicht;
4. Houd alle nog te betalen inkoopfacturen achter een apart tabblad.


Wij werken naar tevredenheid met e-boekhouden administratieve software. Dit is gebruikersvriendelijk, en betrouwbaar en geeft, zowel voor ons als voor de klant, overzichtelijke uitdraaien van saldibalans, grootboek, debiteuren en crediteuren. Het is met name gericht op ZZP-ers en de kleinere MKB-ondernemingen in Nederland.

De reden dat wij voor e boekhouden hebben gekozen is gelegen in het feit dat er, naast de lage prijs van dit pakket, een uitwisselingsmogelijkheid per e-mail mogelijk is, waardoor de administratie eenvoudig tijdelijk overgenomen wordt en vragen en knelpunten in uw boekhouding snel opgelost kunnen worden.

Kosten in Balans

Ella Kooy-Pannekeet

Stationsweg 57

1702AB Heerhugowaard

Tel 06 14664898

Email: kosteninbalans@gmail.com