voor financiële en belastingzaken

Boekhouder Heerhugowaard

voor inboeken administratie, aangifte btw aangifte, inkomstenbelasting ondernemer en beantwoorden van al uw vragen op mijn vakgebied.

Wat heb ik nodig voor mijn belastingaangifte?

PRIVE-AANGIFTE 2015
 
Wat moet er ingeleverd worden m.b.t. de aangifte  inkomstenbelasting 2015 ?
 
Een kopie van de uitnodigingsbrief tot aangifte  2015 van de belastingdienst.
 
Bent u een nieuwe klant ?
Dan graag een kopie van uw identiteitsbewijs.
 
Inkomsten
Een kopie van al uw jaaropgaven, dit kunnen  inkomsten uit dienstverband zijn, maar ook uitkeringen, lijfrentes, erfenissen, pensioenen, koopsompolissen.
 
Bank
Een kopie van het 1e afschrift van 2015  van al uw bankrekeningen,  ook  spaarrekeningen.
Een kopie van het afschrift in 2015 waarop rente  over 2014 wordt uitgekeerd.
Vergeet niet een uitdraai van 2015 te maken indien u geen papieren afschriften meer ontvangt !!
 
Woning
Heeft u een eigen woning?
Dan een kopie van de laatst ontvangen aanslag WOZ  2015  (waarde per  1-1-2014)
Een kopie van de jaaropgave hypotheek van uw  hypotheekbank
 
Indien u een woning huurt hoeft u alleen uw  eventuele huurtoeslag te verstrekken.
 
Ziektekosten
Opgave van gemaakte ziektekosten die niet vergoed zijn door uw verzekering
(bv tandarts, medicijnen, verpleegkosten, reiskosten ziekenbezoek).
Opgave van uw eigen risico
Opgave van de aan u betaalde zorgtoeslag. 
 
Leningen
Indien u nog andere leningen dan een hypotheek heeft, een kopie van de jaaropgave van deze  leningen.
 
Verzekeringen
Opgave van de betaalde premies voor  arbeidsongeschiktheid of pensioen.
Indien mogelijk een kopie van de jaaropgave
Opgave van lijfrentepolissen, pensioenen etc.
 
Auto
Heeft u een auto van de zaak?
Opgave kenteken, type, bouwjaar en  cataloguswaarde.
Opgave van betaalde eigen bijdrage
 
Reiskosten
Indien van toepassing opgave van de reiskosten
 
Kinderen:
Heeft u thuiswonende  kinderen?
Opgave van de namen en geboortedata en ontvangen  kindertoeslag. 
 
Alle overige van belang zijnde zaken
zoals: 
Giften /  Alimentatie /  Studiebeurs /  Studiekosten
Toeslagen
 
uw DigiD codes of de machtiging of de door u
ontvangen papieren aanslag.
 
Indien u samen met uw partner aangifte doet,
moeten alle genoemde zaken ook voor uw partner worden
ingeleverd.

TIP: download na 1 maart met behulp van uw DIGID codes de vooraf ingevulde aangifte, check deze gegevens goed en kijk of het compleet is.
 

Kosten in Balans

Langeweide 291

1722 WK Zuid Scharwoude

Tel 06 14664898

Email: kosteninbalans@gmail.com

Wat heb ik nodig voor mijn belastingaangifte?

PRIVE-AANGIFTE 2015
 
Wat moet er ingeleverd worden m.b.t. de aangifte  inkomstenbelasting 2015 ?
 
Een kopie van de uitnodigingsbrief tot aangifte  2015 van de belastingdienst.
 
Bent u een nieuwe klant ?
Dan graag een kopie van uw identiteitsbewijs.
 
Inkomsten
Een kopie van al uw jaaropgaven, dit kunnen  inkomsten uit dienstverband zijn, maar ook uitkeringen, lijfrentes, erfenissen, pensioenen, koopsompolissen.
 
Bank
Een kopie van het 1e afschrift van 2015  van al uw bankrekeningen,  ook  spaarrekeningen.
Een kopie van het afschrift in 2015 waarop rente  over 2014 wordt uitgekeerd.
Vergeet niet een uitdraai van 2015 te maken indien u geen papieren afschriften meer ontvangt !!
 
Woning
Heeft u een eigen woning?
Dan een kopie van de laatst ontvangen aanslag WOZ  2015  (waarde per  1-1-2014)
Een kopie van de jaaropgave hypotheek van uw  hypotheekbank
 
Indien u een woning huurt hoeft u alleen uw  eventuele huurtoeslag te verstrekken.
 
Ziektekosten
Opgave van gemaakte ziektekosten die niet vergoed zijn door uw verzekering
(bv tandarts, medicijnen, verpleegkosten, reiskosten ziekenbezoek).
Opgave van uw eigen risico
Opgave van de aan u betaalde zorgtoeslag. 
 
Leningen
Indien u nog andere leningen dan een hypotheek heeft, een kopie van de jaaropgave van deze  leningen.
 
Verzekeringen
Opgave van de betaalde premies voor  arbeidsongeschiktheid of pensioen.
Indien mogelijk een kopie van de jaaropgave
Opgave van lijfrentepolissen, pensioenen etc.
 
Auto
Heeft u een auto van de zaak?
Opgave kenteken, type, bouwjaar en  cataloguswaarde.
Opgave van betaalde eigen bijdrage
 
Reiskosten
Indien van toepassing opgave van de reiskosten
 
Kinderen:
Heeft u thuiswonende  kinderen?
Opgave van de namen en geboortedata en ontvangen  kindertoeslag. 
 
Alle overige van belang zijnde zaken
zoals: 
Giften /  Alimentatie /  Studiebeurs /  Studiekosten
Toeslagen
 
uw DigiD codes of de machtiging of de door u
ontvangen papieren aanslag.
 
Indien u samen met uw partner aangifte doet,
moeten alle genoemde zaken ook voor uw partner worden
ingeleverd.

TIP: download na 1 maart met behulp van uw DIGID codes de vooraf ingevulde aangifte, check deze gegevens goed en kijk of het compleet is.
 

Kosten in Balans

Langeweide 291

1722 WK Zuid Scharwoude

Tel 06 14664898

Email: kosteninbalans@gmail.com