Boekhouder Heerhugowaard

voor inboeken administratie, aangifte btw aangifte, inkomstenbelasting ondernemer en beantwoorden van al uw vragen op mijn vakgebied.

wat heb ik nodig voor aangifte belasting zakelijk

Wat moet er ingeleverd worden m.b.t. de  aangifte inkomstenbelasting 2015 zakelijk ?

Een kopie van de uitnodigingsbrief tot aangifte 2015 van de belastingdienst.

Bent u een nieuwe klant  ?
Dan graag een kopie van uw identiteitsbewijs  en een kopie van de inschrijving Kamer van Koophandel.

Heeft u nog andere inkomsten naast uw bedrijf  ?
Een kopie van al uw jaaropgaven, dit kunnen  inkomsten uit dienstverband zijn, maar ook uitkeringen, lijfrentes, erfenissen,  pensioenen, koopsompolissen.

Oude jaren waarvan de aangifte niet door ons  zijn verzorgd;
Een kopie van alle ontvangen belastingaanslagen ZvW en

Inkomstenbelasting  2011 , 2012, 2013 en 2014.

Een kopie van de voorlopige aanslagen 2014 en  indien aanwezig 2015

Bank
Een kopie van het eerste afschrift van 2015 van al uw bankrekeningen, zowel  zakelijk als privé, ook spaarrekeningen.

Een kopie van het afschrift in 2015 waarop  rente over 2014 wordt uitgekeerd.

Vergeet niet een uitdraai te maken van het jaar 2015 als u geen papieren afschriften meer ontvangt !

Woning

Heeft u een eigen woning?

Dan een kopie van de laatst ontvangen aanslag  WOZ 2015 (waarde per  1-1-2014)

Een kopie van de jaaropgave hypotheek van uw  hypotheekbank.

Indien u een woning huurt hoeft u alleen uw eventuele huurtoeslag te verstrekken.

Ziektekosten
Opgave van gemaakte ziektekosten die niet  vergoed zijn door uw verzekering.

(bv tandarts, medicijnen, verpleegkosten,  reiskosten ziekenbezoek) en die niet binnen uw eigen risco vielen (wettelijk eigen risico)

Opgave van de aan u uitbetaalde zorgtoeslag

Leningen

Indien u nog andere leningen dan een  hypotheek heeft, een kopie van de jaaropgave van deze  leningen.

Verzekeringen
Opgave van de betaalde premies voor arbeidsongeschiktheid of pensioen.

Indien mogelijk een kopie van de  jaaropgave

Auto

Heeft u een auto van de  zaak?

Opgave kenteken, type, bouwjaar en  cataloguswaarde.

Reiskosten

Heeft u naast uw bedrijf nog een  dienstverband ?

Dan graag indien van toepassing opgave van de  reiskosten.

Kinderen:

Heeft u thuiswonende  kinderen?

Opgave van de namen en geboortedata en  ontvangen kindertoeslag.

Alle overige van belang zijnde zaken

zoals:

Giften/ Alimentatie / Studiebeurs /  Studiekosten

Toeslagen

Inlogcodes belastingdienst en uw DigiD codes

of de DIGID machtiging

Indien u samen met uw partner aangifte doet, moeten alle genoemde  zaken ook voor uw partner worden ingeleverd.

Onderstaande is alleen van toepassing als u zelf uw boekhouding heeft verzorgd in 2015

B TW

Een kopie van alle aangiftes  2015


Investeringen

Een kopie van alle grote investeringen 2015  waarop dient te worden afgeschreven (boven de €  450,-)

Overlopende  kosten/opbrengsten/voorraad/onderhanden werk

Opgave kosten in 2014 gemaakt die betrekking  hebben op 2015


Opgave opbrengsten in 2014 ontvangen die betrekking hebben op 2015

Opgave waarde voorraad per  31-12-2015


Opgave uitstaand werk/overlopend werk 2014/2015

Oude jaren:
Een kopie van de aanslag 2013/2014 en 2014  ZvW en Inkomstenbelasting.

Een kopie van de voorlopige aanslagen 2014 en  eventueel 2015

Boekhouding
Een volledig overzicht van uw  boekhouding


TIP:  download na 1 maart met uw DIGID codes de vooraf ingevulde particuliere aangifte, dit kan u een heleboel tijd besparen, check wel even de gegevens en kijk of het compleet is


Kosten in Balans

Langeweide 291

1722 WK Zuid Scharwoude

Tel 06 14664898

Email: kosteninbalans@gmail.com